MULYAWAN, F. PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI DI PENJARA. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, v. 1, n. 4, p. 850-859, 2 Aug. 2019.